Komeda Jazz Festival
Komeda JAZZ Festival

Contact

Stowarzyszenie im. Krzysztofa Komedy

76-200 Słupsk, ul. Jaśminowa 38
tel./fax: +48 (59) 842 13 96

NIP: 839 26 90 965
Regon: 771250926

Krajowy Rejestr Sądowy KRS: 000048417
konto: Bank PKO S.A. Io/Słupsk nr 09 1240 3770 1111 0000 4069 0094

e-mail:

Dyrektor generalny: Regina Kułakowska - tel 502 368 974
Dyrektor artystyczny: prof.Leszek Kułakowski - tel. 605 362 378